Снимки на черен фон

Снимки на черен фон

Бизнес портретите стават все по-популярни. Причините са ясни фирмите разбират, че най-ценния им актив са хората. Представянето на екипа на фирмата в корпоративния сайт е важен знак към клиента. Това демонстрира лична връзка и уважение и предизвиква откритост и доверие.

В СТУДИО МО знаем как се заснемат хора. Съобразяваме се с конкретния бизнес и човек. В тази връзка за разлика от традиционния бял фон за подобни портрети, понякога черния фон е много по-подходящ.
Снимките на черен фон, могат да отнемат от няколко минутки до повече от час на човек, като разликата е в това каква визия (ефект) трябва да се постигне.
Разгледайте примера с нашите приятели от Варненската DJ асоциация.
Свържете се с нас, ако желаете екипа на вашата фирма да бъде визуално представен по подобаващ начин.