Лаборатория за иновации от Samsung

Лаборатория за иновации от Samsung

Samsung инвестира в Лаборатория за иновации и създава инженери на бъдещето в Технически университет – Варна

Лаборатория за иновации отвори врати в Технически университет – Варна, факултет „Електроника“. Дигиталната стая е проект на Samsung Electronics, насочен към намаляване на младежката безработица. Сред официалните гости на събитието бяха г-н Бисер Младенов, заместник-кмет на Община Варна, г-н Стоян Пасев, областен управител на Варна и др.

Лабораторията за иновации дава възможност на студентите да придобият допълнителни дигитални умения за повишаване на своята конкурентоспособност и възможности за професионална реализация. Лабораторията ще се използва за придобиване на знания по телекомуникации и мобилни технологии. Предвижда се провеждането на курсове за създаване на мобилни приложения, по комуникационни мрежи, видеотехнологии и автоматизирано проектиране в комуникациите.

Смята се, че до 2020 г. 95% от наличните работни места на европейския трудов пазар, ще изискват дигитални умения. Въпреки това, Европа все още е изправена пред недостиг от 900 000 специалисти от сферата на информационните и комуникационни технологии. За да отговорят на търсенето на пазара на труда е изключително важно да подготвим младите хора за професиите на бъдещето. Един от начините, за да се постигне това, е тези хора да получат необходимите умения, които да отговарят на конкурентните изисквания необходими на бизнеса, както днес, така и в утрешния ден. Затова и основната цел на нашата Лаборатория за иновации е да подобрим технологичните знания на тези младежи до степен, която ще ги направи силно конкурентни на пазара на труда и ще им даде възможност за бърза реализация”, заяви Кристина Щерева, Samsung България.

Лабораторията за иновации в ТУ-Варна предоставя интегриран хардуер и софтуерни решения за обучение на студенти по телекомуникации и мобилни технологии. Учебното съдържание ще бъде дигитализирано и ще осигурява съвременно интерактивно обучение. Залата разполага с 20 работни места, оборудвани с лаптопи Samsung, сензорна електронна дъска, 55-инчов професионален дисплей, безжичен мултифункционален принтер и допълнителни мобилни устройства за тестване на приложения.

Фотография: СТУДИО МО
Клиент: Графити ББДО АД (SAMSUNG)
Събитие: Откриване на лаборатория за иновации от Самсунг в Технически университет – Варна.