Рекламен видео клип за ВУМ

Рекламен видео клип за ВУМ

Проект: Рекламен видео клип за Висше училище по мениджмънт.

Идея: Представяне на града и базата на университета, възможности за живот, обучение и забавление (атмосфера), интервюта със студенти и преподаватели.