Корпоративно видео – КВС

Клиент – KBC Shared Service Center BG
Локация – Варна

Видеото е част от проект включващ множество интервюта, рекламни спотове заснети в офисите на KBC

Post by studio mo